Kliniğimizde:

Çocuklar için zeka testleri : WISC-R.

Erişkinler için zeka testi : WAIS-R.

Erişkin kişilik testleri MMPI ve :SCID-II yapılabilmektedir.

 

PANİK BOZUKLUĞU ŞİDDETİ ÖLÇEĞİ

Amaç, agorafobili ya da agorafobisiz panik bozukluğundaki DSM-IV belirtilerinin şiddetini ölçmektir. Panik atağı sıklığı ve şiddetinin sabit bir biçimde ölçülmesini sağlamak amacıyla puanlamalar son bir ay için yapılır. Kullanıcılar farklı bir zaman dilimi seçerlerse zaman dilimi tüm başlıklar için tutarlı olmalıdır.

TIKLAYIN

 

LIEBOWITZ SOSYAL KAYGI ÖLÇEĞİ

Sosyal etkileşim ve performans durumlarında sosyal kaygı bozukluğu olan hastaların korku ve/veya kaçınma düzeylerini belirlemek üzere hazırlanmıştır. Psikopatoloji bilen görüşmecinin değerlendirdiği ölçektir. Temel uygulama grubu sosyal kaygı bozukluğu olan hastalardır ancak yan› sıra tarama amaçlı olarak sağlıklı toplumda da kullanılabilir.

TIKLAYIN

 

BECK ANKSİYETE ÖLÇEĞİ

Beck Anksiyete Ölçeği, kısa adıyla BAI doktor Aaron T. Beck tarafından bulunan bir testtir. Yirmi bir seçmeli sorudan oluşan bu test kişide ansiyete şiddetini ölçmekte kullanılan bir uluslararası geçerliliği olan bir araç olarak kabul edilir.

TIKLAYIN
 

BECK DEPRESYON ENVANTERİ-BDE

Aron T. Beck tarafından 1961 yılında geliştirilen Beck Depresyon Ölçeği (BDI) karakteristik tutum ve depresyon belirtilerini ölçen 21 maddelik bir kendini değerlendirme ölçeğidir. Uygulamanın tamamlanması yaklaşık 10 dakika sürer. 13 yaş ve üzeri kişiler için tasarlanmıştır.

TIKLAYIN